Długość sieci wodociągowej w roku 2012


Długość sieci wodociągowej w roku 2012 wynosiła 97,03 km