Długość sieci wodociągowej wybudowanej w latach 2006 - 2010


Rok Liczba km wybudowanych
2006 2,8 km
2007 4,8 km
2008 1,4 km
2009 1,2 km
2010 1,8 km