Liczba mieszkańców, którzy otrzymali mieszkania w latach 2006-2011


Rok liczba mieszkańców
2006 22
2007 26
2008 79
2009 100
2010 58
2011