Liczba mieszkańców oczekujących na mieszkania w latach 2002 - 2006


Liczba mieszkańców oczekujących na mieszkania w latach 2002 - 2006 wynosiła 74 osoby