Liczba mieszkańców oczekujących na mieszkania w latach 2007 - 2011


Liczba mieszkańców oczekujących na mieszkania w latach 2007-2011 wynosiła 156 osób